Agenda van Twente

De Agenda van Twente is een tienjarig investeringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten dat liep tot 2018. Hoofddoel is het versterken van de Twentse economie.

Hiervoor is geïnvesteerd in projecten op hetgebied van innovatie, vestigingsklimaat, mobiliteit, vrijetijdseconomie, arbeidsmarkt en sport en cultuur.

Medio 2016 is een verkenning voor de verdere doorontwikkeling van de Agenda gestart.

Evaluatie Agenda van Twente

Opbrengst van 8 jaar investeren in de regio

De Twentse gemeenten hebben samen met de Twente Board en partners de nieuwe Agenda voor Twente vormgegeven. Met deze Agenda zetten zij de komende vijf jaar in op het versterken van het technologisch cluster, de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van Twente. Dertien Twentse gemeenten hebben aangegeven de doelstelling van de nieuwe Agenda te ondersteunen en daar ook een bijdrage voor te reserveren. De Agenda wordt gevuld met kansrijke, regionale en aanvullende projecten en initiatieven die in 2018 van start kunnen.

Kijk voor meer informatie op www.agendavoortwente.nl